Jejak Langit: Mase-mase Masengreng


Ini adalah surat imajiner tentang kerinduan nenek saya Sami' Abdullah kepada ayah saya Abdurrahim Abdullah Daeng Pattunru yang telah lama meninggalkannya.

Jejak Langit: Mase-mase Masengreng

Oh, anging timoo,
Mamuarei tao ri orai masalewangeng maneng mua;
asselengeng menemmui pole idi kumaiyye;
Siludungeng, sipeddi baiccu na pada tuo koramai napada maloppo
mannenungeng;
Namaagi totoE nasibelai watakkalE, massiludungeng?;
Nawelai maitta Indo Pajajingna?
Maagimuelle paruu anaku kasi, na wettemmu baeccu na dee na engkah
umpanreki paruu bale bolong?
Congaki ana taitai wettoinggE, engkamupaga caiyyana;
Engkamupaga boccina Salootungo?
Egnkamupaga ira na kandia na Saloo mario?;
Engkamupaga masapinna Liuuna Bangkeng?
Anaku, tau laowe malimbang tasi.
Muddani Emma pajajiangmu.
Laoko mai nak muziaraiwi kubburana Lato Jennangmu, Kuburuna Puang Imam
Cabbang ri Ujg, Ambo Dullahmu sibawa Jangka Bade.
Mesana sappisengmu, Kamaria, Amin Madinah, La Bidii,Mardiana.
Oh, kasi anak tungke oroaeneku.
Salamako nak matu ri lilona Puangta SeuwwaE.
Amin.

Beddu ri Pandeglang, Banten
1 Syawal 1432 H

0 komentar:السّلام عليكم و-ه [AsslmlKm w.w.]. Selamat datang di blog saya yang sederhana ini, dan terima kasih atas kunjungan, serta isian komentar-komentar maupun “Like This” Anda. جـــزاكم الله أحـــسن الجـــزآء [JzKml-Lh ahsnl-jz].[] ^_^

Jakarta, 1 Desember 2010

Rahmat Ali

Create Your Badge